Wednesday
Nov 14
Thursday
Nov 15
Friday
Nov 16
Saturday
Nov 17
Sunday
Nov 18
Conditions 302 302 116 116 116
  Moderate rain Moderate rain Partly cloudy Partly cloudy Partly cloudy
High 14°C/57°F 11°C/52°F 12°C/54°F 12°C/54°F 11°C/51°F
Low 11°C/52°F 2°C/36°F 3°C/37°F 10°C/49°F 9°C/47°F
Wind S 22 mph/35 kmh SW 19 mph/30 kmh S 17 mph/27 kmh SE 10 mph/16 kmh SE 10 mph/16 kmh
Rain 18.7mm 18.6mm 0mm 0mm 0mm